Trestad Laser har sitt ursprung i Trestad Svets som startades 1972 av nuvarande ägare. Från 1997 bedrevs verksamheten som en filial till Trestad Svets, för att i april 1999 bli ett eget bolag, som idag omsätter
100 msek och har 57 medarbetare.

Vår produktion har sedan starten utvecklats från att främst bestå av planlaserskärning, bockning och enklare svetsarbeten, till att idag även innefatta lasersvetsning- och skärning i 3D-format, pressning samt maskinsvetsning.

Vi har även höjt våra kvalitets och miljö krav och är idag certifierade enligt 9001:2000, EN3834-2 (svets) samt miljö ISO 14001:2004.