EX: På egen tillverkade produkter. på Trestad Laser AB. Klicka på bilderna för att förstora.

Aluminium
Aluminium
SS2216
Svetsad konstruktion som slipas till en yt finhet på 0,5Ra, till verkas i 50l, 100l, 150l 200l och 300l, material EN 1.4436 t<4mm i inner kärlet.
Front Smoke pipe BK3 Front Smoke pipe BK3

 

 

 

 

Främre Flamrör BK3

 

Samtliga tillverknings operationer är utförda av Trestad Laser AB

 

Beredning Solid Work

Laserskärning

Bockning

Sickning

Pressning

Automat Tig sv

Man Tig Sv

Sömsvetsning.

 

 

 

Inner beklädnad av rostfritt material (MA)

samt byte av isolering

 

Byte av rostfri ytterbeklädnad

Samt värmebeständig

isolering

Fire chamber BK3 Fire chamber BK3

Brännkammare BK3

 

Samtliga tillverknings

operationer är utförda

av Trestad Laser AB

 

Beredning Solid Work

Laserskärning

Bockning

 

Vallsning

Automat Tig sv

Man Tig Sv

 

BK-12 BK-12

Brännkammare BK12

 

Samtliga tillverknings

operationer är utförda

av Trestad Laser AB

 

Beredning Solid Work

Laserskärning

Bockning

 

Vallsning

Automat Tig sv

Man Tig Sv

 

Insida BK-12
Hasteloy X  (Pressure-turned) Hasteloy X (Pressure-turned)

Material Hasteloy X, 0,91mm Trycksvarvad

 

All tillverkning av TLAB

 

Laserskärning

Vallsning / Bockning

Automat längd svets (TIG)

Man Tig svetsning

Trycksvarvning

2D-skärning, Valsning, Trycksvarvning, lasersvets, bearbetning.

 Haynes 718

Weldox 700, t= 6mm

Man Tig svetsning

Pressuring of Haynes 188 0,8t Pressuring of Haynes 188 0,8t

0,8mm Hayenes 188, Form pressning

Form pressning Hayenes 188, 0,8mmt

Inlet Plenum

Material: 316L

t-1,5mm

Laserskärning

Man TIG-Svetsning

Vallsning

Bockning

Montering

Laser-skärning, valsning, Automat Tig, manuell svetsning, Trycksvarvning

Reparation 0,91mm Hasteloy-X Reparation 0,91mm Hasteloy-X

Svets reparation på 0,91mm Hasteloy X

Inconell 718
Silar mat 316L
mat 316L
mat 316L
mat 316L
Mat EN 1.4404 (316L t=6<
Mat EN 1.4404 (316L) t=4<

Pålägg svetsning 2216