Jimmy Johansson                   

 

Kvalitet / Miljö            
(+46)520 478073

mob(+46)702990032                

jimmy.johansson                    

@trestadlaser.se     

 

Kvalitet / Miljö

Kontinuerliga förbättringar av system och processer är en förutsättning för ett bra samarbete med kunder och leverantörer. Vi vill vara en partner som vidmakthåller en hög kvalitets och miljö standard genom hela affärsprocessen. Våra grannar

ÅF Kontroll AB (Dekra) är en nära resurs i alla kvalitetsrelaterade frågor.

Vi är för närvarande certifierade enligt ISO 9001:2000 och svetscertifierade enligt

ISO 3834-2:2005, samt miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004,
och EN-1090-1:2009+A1:2011 Bärverksdelar i stål och Aluminium.

 

 EXC1. EXC2. EXC3.

                            – Verksamhetspolicy –

            För kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

 

 

Vår verksamhet ska alltid vara inriktad på att minst uppfylla verksamhetens samt kontraktets kund- och myndighetskrav.

Genom information, utbildning samt att jobba för ett bra arbetsklimat skall Trestad Laser få alla medarbetare att känna sitt kvalitets- och miljöansvar.

 

Genom uppmuntran och lyhördhet skall hela Trestad Laser bli engagerade i ett aktivt kvalitets, miljö- och förbättringsarbete som ger ett företag med kvalitet och miljöengagemang i hela verksamheten.

Med hjälp av kvalitets- och miljöledningssystemets förbättringsarbete skall vi säkra totalkvalitet och förebygga föroreningar. Med ett aktivt kvalitet, miljö- och arbetsmiljöarbete säkrar vi och ökar vår konkurrensförmåga, vilket leder till affärsmässig framgång för både oss och våra kunder.

 

Miljöengagemanget säkerställs genom Trestad Lasers mångåriga erfarenhet att projektinriktat driva utveckling, i detta fall inom miljöområdet med fokus på miljömål, miljöaspekter och projekt för att minska företagets miljöpåverkan.

 

 

Trollhättan 2010-02-15

 

VD Patrick Andersson

 

Trestad Laser AB 

 

 

 

 

 

 

 

 Kvalitet och ett långsiktigt tänk

 är vår filosofi när vi går in i ett    projekt