Laser-skärning, valsning, Automat Tig, manuell svetsning, Trycksvarvning

Inlet Plenum

Material: 316L

t-1,5mm

Laserskärning

Man TIG-Svetsning

Vallsning

Bockning

Montering

Form pressning Hayenes 188, 0,8mmt
Pressuring of Haynes 188 0,8t Pressuring of Haynes 188 0,8t

0,8mm Hayenes 188, Form pressning

Pressning, Laserskärning

Weldox 700, t= 6mm

Man Tig svetsning

2D-skärning, Valsning, Trycksvarvning, lasersvets, bearbetning.

 Haynes 718

Hasteloy X  (Pressure-turned) Hasteloy X (Pressure-turned)

Material Hasteloy X, 0,91mm Trycksvarvad

 

All tillverkning av TLAB

 

Laserskärning

Vallsning / Bockning

Automat längd svets (TIG)

Man Tig svetsning

Trycksvarvning